Over de Kattekop

Kinderdagverblijf de Kattekop is in 1980 opgericht door de Universiteit Leiden. Het behoort tot één van de oudste kinderdagverblijven in Leiden en heeft 56 kinderopvangplaatsen. De Universiteit Leiden was de eerste universiteit die voorzag in een bedrijfscrèche voor personeel en studenten. De Kattekop is genoemd naar de samenvoeging van de namen van de oprichters: de heren Cath en Koppelaars.

Wij verzorgen kinderopvang exclusief voor de Universiteit Leiden. Eén van de ouders of verzorgers dient te studeren aan of in dienst te zijn van de Universiteit Leiden of een gelieerde instelling. Indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook kinderen van ouders van de LUMC in aanmerking komen.

De buitenruimte is uitdagend voor de kinderen, ze kunnen daar lekker met zand spelen, fietsen of even rondrennen.

Ons kinderdagverblijf kenmerkt zich door de ontspannen sfeer en rust. Het dagverblijf is ruim en rustig van opzet met twee prachtige buitenruimten. We hebben twee jongste groepen en twee peutergroepen. In een jongste groep verzorgen wij dagelijks maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 2 jaar en in een peutergroep begeleiden wij maximaal zestien kinderen van 2 tot 4 jaar.

Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de ouders de Kattekop enorm waarderen: zij geven ons gemiddeld een 9,2. Wij scoren wat betreft de oudertevredenheid als beste van Zuid-Holland en landelijk staan we op de tweede plek.

Waar staan wij voor?

Vertrouwd en veilig

Een vertrouwde en veilige plek in een gestructureerde rustige omgeving zorgen ervoor dat je kind zich veilig en geborgen voelt. Je kunt je kind met een gerust hart achter laten want je weet dat wij alle zorg en aandacht geven die jouw kind nodig heeft.

Gericht op de ontwikkeling van het kind

Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter, temperament, mogelijkheden en voorkeuren. Jouw kind krijgt volop ruimte om zich spelenderwijs, in eigen tempo, op zijn eigen wijze en in contact met andere kinderen persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. Onze medewerkers begeleiden, ondersteunen en stimuleren jouw kind door passend bij de ontwikkelingsfase activiteiten en zorg aan te bieden.

Betrokken bij ouder en kind

De Kattekop is een relatief kleine organisatie. Bij ons voelen alle medewerkers zich betrokken met het héle kinderdagverblijf. Dat merk je aan de sfeer. De contacten zijn persoonlijk en direct en vragen kunnen makkelijk gesteld worden. Waar mogelijk proberen we altijd op wensen van ouders in te gaan.

Gericht op kwaliteit

Wij besteden continu aandacht aan de kwaliteit van ons kinderdagverblijf. Door voortdurende scholing en een stimulerend werkklimaat blijven we in ontwikkeling. De kwaliteit zie je ook terug in de aandacht die wij besteden aan onze voorzieningen, het gebouw, de speeltuinen, de voeding en materialen. Oudergesprekken en tevredenheidonderzoeken leveren een belangrijke input aan de kwaliteitszorg.

Klanttevredenheid en klachten

Klanttevredenheid

Wij streven naar hoogwaardige kinderopvang en voeren daarom regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder de ouders. Dit levert voor ons, samen met de jaarlijkse oudergesprekken, belangrijke input op. De resultaten van tevredenheidsonderzoeken kun je inzien: kinderopvang.tevreden.nl. Afgelopen jaar scoorden wij gemiddeld een 9,2!

Probleem of klacht

Ondanks ons streven alles zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat iets niet naar wens verloopt. Wij hebben daarom deze klachtenprocedure opgesteld:

1. Bespreekbaar maken
Het is belangrijk om over het probleem of de klacht te praten, bij voorkeur met de betrokken medewerker, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Samen met de medewerker zoeken jullie naar een oplossing.

2. Gesprek directeur
Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kun je je richten tot de directeur.Kun je je klacht niet voorleggen aan de medewerker of heeft jouw klacht betrekking op de dienstverlening in het algemeen, dan kun je je ook rechtstreeks wenden tot de directeur.

3. Formele klacht
De directeur neemt je klacht in behandeling. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kun je schriftelijk een formele klacht indienen.

4. Externe klachtencommissie
Als de interne klachtenprocedure is doorlopen en de klacht blijft bestaan, dan kun je je wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang (informatie, bemiddeling, advies en mediation) of de Geschillencommissie Kinderopvang. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.
Kan er in redelijkheid onder de gegeven omstandigheden niet worden verlangd dat je als ouder een klacht bij de organisatie indient, dan kun je ook rechtstreeks bij de Geschillencommissie terecht.

Oudercommissie

Denk je met ons mee?

Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen en mogen meedenken. Je kind brengt tenslotte een groot deel van zijn of haar tijd door in ons kinderdagverblijf. De oudercommissie behartigt de belangen van de kinderen en de ouders. Je denkt mee over de gemaakte plannen en adviseert over bijvoorbeeld de veiligheid, prijzen en openingstijden en tarieven. De oudercommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar.

Meer weten? e.buschman@dekattekop.nl of oudercommissie@dekattekop.nl.

Bestuur

Het bestuur van de Kattekop bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Het bestuur wordt bij coöptatie gekozen en vergadert in ieder geval vier keer per jaar. Het Reglement voor het Bestuur en er de statuten zijn op te vragen bij de directeur. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en zijn per e-mail bereikbaar.

Harry Sistermans

Voorzitter

sinds 1-5-2018

Jochem Decoz

Penningmeester

sinds 21-2-2020

Esther Sibbel

Secretaris

sinds 21-2-2020

Berna Guroglu

Algemeen lid

sinds 28-6-2021


De directeur is verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken.

Het is altijd rustig en er heerst een fijne sfeer. Mijn zoontje gaat heel graag naar de opvang.

Vacatures

Wij zoeken een nieuwe collega voor ons team!

Spreekt dit je aan: Werken op een uniek en kleinschalig KDV, een hecht en betrokken team, fijne werksfeer, elke dag een groepshulp aanwezig en het management werkt op locatie. Wij kiezen voor kindgericht werken, ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Ons gebouw is ontwikkeld voor kinderopvang. In ons ruime en lichte gebouw zijn 2 babygroepen en 2 peutergroepen. Buitenruimtes grenzen aan de groepen voor baby’s en peuters.
Medewerkers van de Kattekop blijven lang in dienst en dat is niet voor niks

Wij zoeken een flexibele pedagogisch medewerker die als flexkracht in ons team minimaal 3 dagen per week beschikbaar is (contract 24-32 uur voor 12 maanden). Werkervaring in de kinderopvang is vereist en je moet inzetbaar zijn op zowel de babygroep als de peutergroep. Vaste werkdagen zijn bespreekbaar.

Stuur je motivatie met cv per mail naar e.buschman@dekattekop.nl. We kijken uit naar je reactie. Wil je eerst meer informatie? Kijk op www.dekattekop.nl of bel ons op via 071-517 63 63 en vraag naar Ellen Buschman of Ditta Stigters. 

2020 © De Kattekop | Disclaimer | Privacy verklaring