Aanmelding

Wij verzorgen kinderopvang exclusief voor de Universiteit Leiden. Eén van de ouders of verzorgers dient te studeren aan of in dienst te zijn van de Universiteit Leiden of een gelieerde instelling. Indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn, kunnen ook kinderen van ouders van de LUMC in aanmerking komen. Een plaatsing is voor minimaal twee dagen per week en een periode van vier maanden.

Je kunt je aanmelden:

 • wanneer je weet dat je zwanger bent
 • vanaf acht maanden voor de verwachte komst van het adoptiekind
 • maximaal acht maanden voor indiensttreding.

Kinderen worden op volgorde van de datum van binnenkomst van het aanmeldingsformulier op een lijst geplaatst. Tweede en volgende kinderen uit één gezin komen in aanmerking voor voorrangsplaatsing.

Plaatsing

Zodra er plaats is ontvang je een plaatsingsaanbod met de opvangdagen en ingangsdatum. Als je gebruik wilt maken van het aanbod, ontvang je een contract samen met de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang en de aanvullende voorwaarden van de Kattekop. Drie weken voor de startdatum nemen we opnieuw contact op voor een kennismakingsgesprek en de twee wenmomenten.

Ruilen en extra dagen

Wil je een dag ruilen? Dat kan, mits er plek is, in dezelfde week of in de twee weken voor of na de ruilweek. In het ouderportaal kun je dit drie weken van tevoren aanvragen.

 • Ziektedagen, feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet geruild worden.
 • Als een ruildag wordt toegekend, lever je je eigen dag in; je kunt de ingeleverde dag niet meer gebruiken.
 • Een extra dag heeft voorrang boven een ruildag.
 • Ruilen is een service en geen recht.

Het kan ook voorkomen dat je een extra dag wilt afnemen. Indien de samenstelling van de groep dit toelaat, kan dat. Je ontvangt hiervoor een factuur. Je kunt een incidentele extra dag aanvragen via het ouderportaal. Wil je het aantal opvangdagen structureel uitbreiden, stuur dan een mail naar de administratie.

Ook voor opvoedkundige tips en ideeën kan je bij de leidsters terecht.

Beëindiging

 • Annulering vóór plaatsing - Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de directeur. We hanteren een opzegtermijn van een maand en brengen € 100,- administratiekosten in rekening. Bij annulering korter dan een maand brengen we de kosten van één maand in rekening.
 • Beëindiging bij bereiken basisschoolleeftijd - Als het kind vier jaar wordt, vervalt automatisch de plaats. Uitzondering op deze regel is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het kind door de zomervakantie niet direct naar de basisschool kan. Mits de groepssamenstelling de plaatsing toelaat. Dit ter beoordeling van de directie.
 • Beëindiging vóór basisschoolleeftijd - Beëindiging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de directeur. We hanteren een opzegtermijn van één maand.
 • Einde band Universiteit LeidenHet kind kan tot het vier jaar is gebruik blijven maken van de kinderopvang. Een eventueel nieuw broertje of zusje kan ook geplaatst worden, indien hij/zij gelijktijdig gebruik maken van de opvang.

Tarieven

Uurprijs 2021

De uurprijs 2021 van de Kattekop is € 8,17. De overheid vergoedt tot € 8,46 per uur (prijspeil 2021). Het dagverblijf is 2860 uur per jaar geopend, 11 uur per dag. Een dag per week is 47,75 uur per maand. De bruto kosten per dag per maand zijn € 389,- (afgerond op hele euro's). Dit bedrag is een brutobedrag, de werkelijke kosten zullen in verband met de kinderopvangtoeslag lager liggen.

 • De bedragen zijn inclusief luiers en (warme)voeding.
 • Flesvoeding en een drinkfles neem je zelf mee.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij afwezigheid vanwege ziekte, vakantie of een andere reden.
 • De vooraf vastgestelde sluitingsdagen en feestdagen worden niet in mindering gebracht op het maandbedrag.

Kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst geeft ouders een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang: de Kinderopvangtoeslag. Deze toeslag ontvang je iedere maand rechtstreeks van de Belastingdienst en is afhankelijk van het inkomen, het aantal uren dat je gebruik maakt van de kinderopvang en de uurpijs. Op de site van de Belastingdienst staan de voorwaarden vermeld om in aanmerking te komen.

De Kattekop is opgenomen in het Landelijk Register onder nummer 122073678.

Rekentool

Vul gegevens in en reken uit welk bedrag je netto moet betalen.

Mijn ervaring is 100% positief. 

2020 © De Kattekop | Disclaimer | Privacy verklaring