Pedagogische visie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen:

  • een goede verzorging en individuele aandacht krijgen
  • in een rustige omgeving zich veilig en op hun gemak voelen
  • met elkaar leren omgaan, samen spelen en plezier beleven
  • op eigen wijze en in eigen tempo zich kunnen ontwikkelen
  • materialen en activiteiten krijgen aangeboden om hun eigen creativiteit te ontwikkelen door een terugkerend dagritme een veilige structuur ervaren.

Groepsindeling

Er zijn vier groepen: twee jongste groepen en twee peutergroepen. Per groep zijn er drie vaste pedagogisch medewerkers. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor de ouders. In de jongste groepen komen per dag twaalf kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 2 jaar. In de peutergroepen komen maximaal zestien kinderen van 2 tot 4 jaar. Met deze groepsindeling bieden we de jongste kinderen de rust die bij hun ontwikkelingsfase hoort en krijgen de peuters voldoende ruimte voor spel en (motorische) activiteit. De overgang van jongste groep naar peutergroep laten we geleidelijk plaatsvinden.

Jongste groepen

Wij zorgen voor een vertrouwde en veilige omgeving. Voorwaarde voor een goede ontwikkeling is dat een kind het gevoel heeft dat het er mag zijn. De pedagogisch medewerkers zorgen hiervoor door hun interacties tijdens de verzorging, activiteiten, het vrije spelen: de hele dag door. Zo kan je kind zich optimaal ontwikkelen.  

De grotere dreumes drentelt graag van het één naar het ander en wil graag veel bewegen. Het heeft ook behoefte aan nieuwe uitdagingen, zoals spelen in een poppenhoekje, een keukentje, een verfbord, bouwhoek. Dit vindt plaats in de aangrenzende speelhal.    

Peutergroepen 

In de peutergroep worden de kinderen al zelfstandiger en meer zelfredzaam. De kinderen krijgen steeds meer aandacht voor elkaar, ze leren samen te spelen en met elkaar rekening te houden.

Wij maken gebruik van het programma ‘Peuterpraat’. De taal- en spraakontwikkeling is een belangrijk onderdeel van dit programma. Het accent ligt op communicatie, het plezier hebben in praten en het vergroten van de woordenschat en taalbegrip. Er wordt gewerkt met verschillende thema’s, die dicht staan bij de belevingswereld van peuters.

De pedagogisch medewerkers vertellen regelmatig leuke details over wat er op een dag met je kind is gebeurd.

Dagindeling

Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen ritme. Een baby slaapt en eet nog niet op vaste tijden. We houden zoveel mogelijk het ritme van thuis aan.
Naarmate de kinderen ouder worden, wordt hun ritme regelmatiger en kunnen ze steeds meer het dagritme van de groep volgen. Hoe en wanneer doen we in overleg.

Een vaste dagindeling voor de dreumes en peuter geeft een veilig en vertrouwd gevoel. En dat is nodig voor een kind om zich verder te ontwikkelen.

Voorlezen

Voorlezen is een van de speerpunten van ons beleid. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling en geeft sfeer en een saamhorigheidsgevoel. Zowel bij de jongste als de peutergroepen lezen we vaak voor, waarbij het leesplezier voorop staat. De Kattekop werkt intensief samen met BplusC en is gecertificeerd voor Boekstart.

Buitenspelen

De kinderen gaan elke dag naar buiten, ook in de herfst en winter, tenzij het weer dit niet toelaat. Lekker rennen, fietsen, spelen met zand en water, het ervaren van wind en regen. De Kattekop heeft twee prachtige ruime natuurlijke buitenruimtes, direct grenzend aan de groepsruimten.    

Warme lunch

Om half twaalf serveren we voor kinderen vanaf 1 jaar een warme lunch. De maaltijden voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum en de HACCP-normen en bevatten beperkt suiker en zout.

We bieden een gevarieerd wekelijks menu aan: vlees (geen varkensvlees), vis of vegetarisch. Regelmatig zijn de maaltijden biologisch. Er wordt rekening gehouden met diëten. Afhankelijk van het dieet vragen we je geheel of gedeeltelijk voeding mee te geven.  
Een broodmaaltijd is ook mogelijk.

Mentorschap

Ieder kind heeft bij de Kattekop een eigen mentor. Over het algemeen is dit de pedagogisch medewerker die het kind het meest ziet. De mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van het mentorkind bij en bespreekt dit tijdens het jaarlijkse oudergesprek.

Pedagogische coach

De Kattekop heeft een pedagogisch coach. De coach ondersteunt de individuele pedagogisch medewerkers met de uitvoering van hun werkzaamheden.

Een onwijs leuke opvang waar de ontwikkeling van het kind voorop staat. 

2024 © De Kattekop | Disclaimer | Privacy verklaring