Inschrijfformulier

Ouder 1 (heeft een link met LEI). Vul het formulier zo volledig mogelijk in. De met een * gemarkeerde velden zijn minimaal nodig om uw inschrijving te verwerken. U dient, indien ouder 2 niet van toepassing is, in de met *gemarkeerde velden n.v.t. in te vullen.

Ouder 1
Geslacht
Man
Vrouw
Ouder 2
Geslacht
Man
Vrouw
Relatie tot de Universiteit Leiden*
Gegevens kind
Geslacht
Nog niet bekend
Jongen
Meisje
Gewenste dagen (minimaal twee dagen)
Privacy verklaring


Aanmelden

Nadat u het formulier verstuurd heeft, krijgt u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Uiterlijk 2 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum krijgt u informatie over de mogelijkheden omtrent plaatsing. 

Een inschrijving geeft niet automatisch het recht op een plaats

Vaak zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen. Wij houden bij de plaatsing rekening met een evenwichtige leeftijd- en planningsopbouw in de groepen. Zo bestaat de mogelijkheid dat een later aangemeld kind, eerder wordt geplaatst. Daarnaast geven wij voorrang aan kinderen van wie al een broertje of zusje wordt opgevangen bij de Kattekop.

Plaatsing

Op het moment dat wij een plaats beschikbaar hebben, nemen wij contact met u op en ontvangt u van ons een plaatsingsaanbod. Wanneer u hiermee akkoord gaat, wordt u een overeenkomst toegezonden. De overeenkomst is definitief indien wij binnen 10 werkdagen de overeenkomst retour hebben ontvangen. Bij plaatsing dient u een de band met Universiteit aan te tonen, door middel van een recente salarisstrook of collegekaart. Beschikt u niet over een salarisstrook, dan kunt u de band aantonen met een recente aanstellingsbrief. Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de huisregels van toepassing.

Overeenkomst

Alle opvang wordt automatisch ontbonden op de dag nadat het kind vier jaar is geworden.

Opzeggen overeenkomst

De overeenkomst kan tussentijds schriftelijk of per e-mail worden beëindigd met een opzegtermijn van een maand gericht aan de directeur. Ook verzoeken tot vermindering van het aantal geplaatste opvangdagen worden als opzegging beschouwd en dienen een maand van te voren schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.

Annulering na ondertekening van de overeenkomst

  • Bij volledige annulering langer dan een kalendermaand voor de ingangsdatum van plaatsing worden € 100,-administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van één maand of korter voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, worden van de maand de opvangkosten zoals zij is opgenomen in de overeenkomst in rekening gebracht.

Annulering kunt u doorgeven per e-mail gericht aan de directeur.

Privacy verklaring

Op de Kattekop respecteren wij de privacy van ouders, kinderen en medewerkers. Onze werkzaamheden brengen met zich mee dat persoonsgegevens worden gevraagd en opgeslagen. In onze Privacy verklaring kunt u lezen hoe wij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens.
Op het inschrijfformulier en door ondertekening van het plaatsingsovereenkomst geven ouders toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie, bereikbaar op telefoonnummer 071-5176363 of mail naar administratie@dekattekop.nl