Waar staan wij voor

Het bestuur, management, team en oudercommissie hebben samen hun visie op de kernwaarden van de Kattekop vastgesteld:

 

Vertrouwd en veilig
Een vertrouwde en veilige plek voor uw kind in een gestructureerde rustige omgeving, zorgen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt, zodat u uw kind met een gerust hart kunt achter laten, omdat u weet dat onze medewerkers alle zorg en aandacht geven die uw kind nodig heeft.

 

 

Gericht op de ontwikkeling van uw kind
Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter, temperament, mogelijkheden en voorkeuren. Uw kind krijgt volop ruimte om zich spelenderwijs, in eigen tempo, op zijn eigen wijze en in contact met andere kinderen persoonlijk en sociaal te ontwikkelen. Onze medewerkers begeleiden, ondersteunen en stimuleren uw kind door passend bij de ontwikkelingsfase activiteiten en zorg aan te bieden.

 

Betrokken bij ouder en kind
De Kattekop is een relatief kleine organisatie. Bij ons voelen alle medewerkers zich betrokken met het héle kinderdagverblijf. U merkt dat aan de sfeer. De contacten zijn persoonlijk en direct. Hierdoor kunnen vragen gemakkelijk gesteld worden. Waar mogelijk proberen we altijd op wensen van ouders in te gaan.

 

Gericht op kwaliteit
Wij besteden continu aandacht aan de kwaliteit van ons kinderdagverblijf. Door voortdurende scholing en een stimulerend werkklimaat blijven onze medewerkers in ontwikkeling. Onze kwaliteitsgerichtheid komt ook tot uiting in de aandacht die wij besteden aan onze voorzieningen, het gebouw, de speeltuinen, de voeding en materialen. Oudergesprekken en tevredenheidonderzoeken leveren een belangrijke input aan de kwaliteitszorg.

kinderopvang-leiden-04
kattekop-leiden-kinderopvang-02