Pedagogische medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen.


Alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de eisen die door de overheid zijn gesteld en beschikken over een relevant diploma. De meeste pedagogisch medewerkers beschikken over het diploma Middelbare Beroepsopleiding Sociaal Pedagogisch Werk, niveau 3.

Pedagogisch medewerkers worden geselecteerd na een sollicitatieprocedure, waarbij referenties worden nagetrokken en de sollicitant vooraf wordt uitgenodigd mee te lopen op een groep.

De Kattekop beschikt over medewerkers met jarenlange ervaring. Ervaren, oudere medewerkers werken samen met de jongere collega's.
De vaste oproepkrachten die de medewerkers tijdens ziekte of vakantie vervangen, zijn goed ingewerkt en kennen de kinderen. In noodsituaties kan een uitzendkracht worden ingezet, hetgeen echter zelden voorkomt. Bij langdurige ziekte/verlof wordt de medewerker structureel vervangen.

De pedagogische medewerkers ontvangen jaarlijks scholing en deskundigheidsbevordering.

Alle pedagogisch medewerkers volgen de cursus kinder EHBO en doen jaarlijks een herhalingscursus. De BHVers volgen jaarlijks een herhalingscursus. 


Leerlingen
De Kattekop is een door Calibris erkend leerbedrijf. De Kattekop biedt leerlingen van de opleiding Pedagogisch Werk, niveau 2 en 3 de gelegenheid praktijkervaring op te doen. Er is een praktijkopleider aangesteld om leerlingen die beroeps- en praktijk vormend onderwijs volgen te begeleiden. Een derde jaars leerling kan incidenteel en tijdens de vakantie als beroepskracht worden ingezet.

kattekop-leiden-kinderopvang-02