Overige medewerkers

De groepshulp verzorgt de dagelijkse maaltijd en ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij hun huishoudelijke taken.

Er is een administratieve kracht werkzaam. De administratieve kracht ondersteunt de directeur bij de uitvoering van de voorkomende administratieve werkzaamheden. Daarnaast verzorgt zij de facturering van de ouderbijdragen.

Het gebouw wordt door een schoonmaakbedrijf schoongehouden.

kattekop-leiden-kinderopvang-02