Gedragscode

De directeur conformeert zich aan de gedragscode voor directeuren van de Beroepsvereniging Voor Directeuren in de Kinderopvang.

 

De pedagogisch medewerkers houden zich aan de gedragscode voor medewerkers in de kinderopvang van de ABVA KABO.

De Kattekop is aangesloten bij Vertrouwenspersonen Nederland. Medewerkers kunnen ondersteuning en advies krijgen indien zij een klacht hebben over ongewenst gedrag of een misstand i.v.m. integriteitzaken.

kattekop-leiden-kinderopvang-02