Directeur

De leiding van het kinderdagverblijf is in handen van de directeur, die met een ruim mandaat van het bestuur uitvoering geeft aan de doelstellingen van de Stichting. In de praktijk betekent dit dat het bestuur de hoofdlijnen uitzet. Voor de dagelijkse gang van zaken is de directeur verantwoordelijk.

 

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie van de Kattekop en geeft leiding aan het team, bereidt het beleid van de Kattekop voor, voert het uit en onderhoudt de contacten met het bestuur, de ouders, externe instanties, etc.

Het Reglement voor de directeur is op te vragen bij de directeur.

 

Assistent- leidinggevende
De assistent- leidinggevende assisteert de directeur bij diens taken en is bij afwezigheid van de directeur aanspreekpunt voor ouders. De assistent leidinggevende ondersteunt de pedagogisch medewerkers in de uitvoering van hun taak. Het management is vakkundig pedagogisch geschoold.

kattekop-leiden-kinderopvang-02