Kwaliteit

De overheid heeft de kwaliteit van de kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In deze wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waar de kinderopvang aan moet voldoen. De wet verplicht kindercentra te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. De laatste inspectie is gehouden in 2017: inspectierapport

 

 

Wij streven naar hoogwaardige kinderopvang en voeren daarom regelmatig tevredenheidonderzoeken uit onder de ouders. De tevredenheidonderzoeken en oudergesprekken leveren een belangrijke input aan de kwaliteitszorg. U kunt de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken op internet inzien: kinderopvang.tevreden.nl

Heeft u nog suggesties voor verbeteringen van onze diensten, laat het ons weten door contact op te nemen met Tilly Pannebakker (directeur).

 

kinderopvang-leiden-05
kattekop-leiden-kinderopvang-02