Klanttevredenheid

Wij streven ernaar om aan de wensen van de ouders tegemoet te komen. We voeren daarom regelmatig tevredenheidonderzoeken uit: jaarlijks ontvangen ouders een uitgebreide vragenlijst. Bij vertrek ontvangen ouders een exit vragenlijst, waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen met onze dienstverlening. De tevredenheidonderzoeken en oudergesprekken leveren een belangrijke input aan de kwaliteitszorg. Wij stellen het zeer op prijs indien ouders eventuele suggesties of verbeteringen aan ons doorgeven, waardoor wij een optimale kwaliteit kunnen blijven bieden.  

De Kattekop scoort met de tevredenheidsonderzoeken gedurende het afgelopen jaar ruim een 9. Uit de vergelijking met de branche blijkt dat de Kattekop als beste scoort van Zuid Holland wat betreft de tevredenheid van de ouders en landelijk als een na beste scoort van alle deelnemende kinderopvang locaties.Daarmee heeft de Kattekop de allerhoogste score in de regio. 


Tijdens het jaarlijkse algemeen tevredenheidsonderzoek dat in mei 2017 is uitgevoerd waardeerden ouders de pedagogisch medewerkers van de Kattekop met een 9,5. Aangezien de houding en betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers met de kinderen de kern van ons werk en het hart van de opvang is, zijn wij zéér trots.


U kunt de resultaten van de tevredenheidonderzoeken op internet inzien. Cijfers gemeten door kinderopvang.tevreden.nl van 1 juni 2016 tot 1 juni 2017. 

kinderopvang-leiden-06
kattekop-leiden-kinderopvang-02