Bestuur

Het bestuur van de Kattekop bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen. Het bestuur kent een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur wordt bij coöptatie gekozen. Het bestuur vergadert in ieder geval vier keer per jaar. Er is een Reglement voor het Bestuur, welke is op te vragen bij de directeur. Ook de statuten zijn opvraagbaar bij de directeur. De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.

 

Bestuursleden:  

 

    Datum van toetreden:
S. Oorthuijs   voorzitter   1-11-2009
M. Heezen   penningmeester   1-9-2009
S. van der Ham   secretaris   1-9-2014

Vacature bestuur 

Het bestuur is op zoek naar drie nieuwe bestuursleden.

 

 

kinderopvang-leiden-15
kattekop-leiden-kinderopvang-02