Openingstijden

Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur, gedurende tenminste eenenvijftig weken per jaar.
Uiterlijk 18.25 uur dient uw kind opgehaald te zijn.


Aangepaste openingstijden

Tussen Kerst en Oudjaar is het dagverblijf open van 09.00 tot 17.00 uur.

Sluitingsdagen 2018

Ons dagverblijf is gesloten op de algemene feestdagen: Nieuwjaarsdag (1 januari), Tweede Paasdag (2 april), Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (10 mei), Tweede Pinksterdag (21 mei), Eerste Kerstdag (25 december), Tweede Kerstdag (26 december).

Daarnaast is de Kattekop gesloten op maximaal vijf dagen, zoals Goede Vrijdag (30 maart, scholingsdag), de dag na Hemelvaart (11 mei) en Leidens ontzet (3 oktober)

 

kinderopvang-leiden-03
kattekop-leiden-kinderopvang-21