Betalingen

Betaling  geschiedt maandelijks, voorafgaand aan de opvangmaand, bij voorkeur via automatische incasso. De rekeningen voor ouderbijdragen worden rond de vijftiende van de maand aangemaakt en per e-mail naar ouders gezonden. De bedragen worden niet eerder dan op de eerste werkdag van de maand daaropvolgend geïncasseerd.

De extra dagdelen worden de maand volgend op het gebruik in rekening gebracht.

Indien uw kind in verband met ziekte, vakantie of om een andere reden geen gebruik maakt van de overeengekomen opvangdagen, ontstaat geen recht op korting of compensatie.

De nationale feestdagen en de maximaal vijf vastgestelde sluitingsdagen worden niet in mindering gebracht op de factuur.

Ouders ontvangen een jaaropgaaf van de aan de Kattekop betaalde facturen ten behoeve van de Belastingdienst.

kattekop-leiden-kinderopvang-5