Tarieven

De uurprijs 2018 van de Kattekop is € 7,45. De overheid vergoedt tot
€ 7,45 per uur (prijspeil 2018). Het dagverblijf is 2860 uur per jaar geopend, 11 uur per dag. Een dag per week is 47,75 uur per maand. 
De bruto kosten per dag per maand zijn € 355,- (afgerond op hele euro's). Dit bedrag is een bruto bedrag, de werkelijke kosten zullen in verband met de kinderopvangtoeslag lager liggen.

 


Netto kosten na aftrek kinderopvangtoeslag

Hier kunt u zien wat de netto kosten zijn van één dag opvang per maand op de Kattekop in 2018. De netto kosten zijn afhankelijk van uw (gezamenlijk) toetsingsinkomen. Om voor de toeslag in aanmerking te komen moet u (en/of) uw partner voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

De bedragen zijn inclusief luiers en voeding, uitgezonderd persoonlijke (baby)voeding. Er vindt geen restitutie plaats bij afwezigheid vanwege ziekte en vakantie. De vooraf vastgestelde sluitingsdagen en feestdagen worden niet in mindering gebracht op het maandbedrag.

 

 

kinderopvang-leiden-22
kattekop-leiden-kinderopvang-5