Ruildagen

Het kan ook voorkomen dat u uw vaste dag wilt ruilen tegen een andere dag. U dient rekening te houden met:  

  • Ziektedagen, feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet geruild worden.
  • Indien een ruildag is toegekend, wordt de eigen dag ingeleverd. Ouders kunnen geen gebruik meer maken van de door hen ingeleverde dag.
  • Een extra dag heeft voorrang boven een ruildag.
  • Geen extra inzet pedagogisch medewerker.
  • Ruilen is een service en geen recht.


Werkwijze

  • Aanvraag per mail aan de administratie.
  • Aanvraag: niet eerder dan drie weken voor de gewenste ruildag.
  • Ruilen kan tijdens de ruilweek, twee weken voor en twee weken na de ruilweek.
  • In eigen groep of parallel groep (extra handtekening vereist, ZOZ).
  • Bericht: uiterlijk een week voor de gewenste ruildatum.
kattekop-leiden-kinderopvang-5