Overeenkomst

Op de overeenkomst zijn volgende voorwaarden van toepassing: de algemene voorwaarden de aanvullende voorwaarden en de huisregels. Op de overeenkomst staan de uren per jaar en de uurprijs vermeld.

 

Algemene voorwaarden voor de Kinderopvang 

BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, de Consumentenbond, beide namens de ouders enerzijds, en de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, namens de ondernemers anderzijds, vinden het belangrijk dat ouders bij de opvang van hun kind een grote rechtsbescherming en zekerheid krijgen. Deze partijen hebben gezamenlijk de Algemene Voorwaarden voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang tot stand gebracht.  Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de contracten tussen ouders en aanbieders van kinderopvang. De Kattekop is lid van de Maatschappelijke Ondernemersgroep. Met ondertekening van het contract van De Kattekop verklaart u zich dan ook akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

Aanvullende voorwaarden

Aanvullend op de Algemene Voorwaarden kan de ondernemer huisregels, betalingsvoorwaarden/ debiteurenbeleid en annuleringsregels, vaststellen.
De aanvullende voorwaarden van de Kattekop zijn van toepassing op het door u getekende contract.

De huisregels zijn van toepassing op het door u getekende contract.
Indien de huisregels na ondertekening van het contract wijzigen, dan worden de gewijzigde huisregels van toepassing op het door u getekende contract. U wordt van wijziging van de huisregels schriftelijk of digitaal op de hoogte gebracht.

kattekop-leiden-kinderopvang-5