Kennismaken

Bij voorkeur vindt uiterlijk twee weken voor de startdatum het kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt wederzijds informatie uitgewisseld. De pedagogisch medewerker geeft de ouders informatie over de groep, de pedagogische werkwijze,voeding etc. In dit gesprek wordt er informatie aan ouders gevraagd over het kind, bijzonderheden zoals allergieën,gezondheid en voeding/slaap ritme. Tijdens dit gesprek worden de wenafspraken in overleg met de ouders gemaakt.

 

Wennen vóór plaatsingsdatum

Indien het wennen voor de plaatsingsdatum plaats vindt, kan maximaal twee keer tussen half tien en half één worden gewend, waarbij in ieder geval één van de ouders de eerste keer aanwezig is. Aan het wennen vóór de startdatum zijn geen extra kosten verbonden.

 

Wennen na plaatsingsdatum

Indien het wennen na de startdatum plaats vindt, worden de wentijden in onderling overleg met de ouders vastgesteld. De eerste keer is in ieder geval één van de ouders aanwezig bij het wennen, zodat de medewerkers het kind leren kennen. Indien het wennen plaats vindt na de startdatum van de overeenkomst, dan bent u de normale ouderbijdragen verschuldigd.

kattekop-leiden-kinderopvang-5