Beëindigen van de opvang

Annulering voor plaatsing

Wanneer ouders na ondertekening van het plaatsingsaanbod afzien van plaatsing, dan geldt een opzegtermijn van één maand. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de directeur. Bij een (gedeeltelijke) annulering van één maand of korter voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, wordt van één maand de opvangkosten zoals zij is opgenomen in de overeenkomst, in rekening gebracht.

Bij volledige annulering langer dan één kalendermaand voor de ingangsdatum van plaatsing worden administratiekosten in rekening gebracht. Prijspeil 2014:  € 100,- administratiekosten.

 

Beëindiging bij bereiken basisschoolleeftijd

Het recht op een plaats vervalt automatisch op de dag nadat het kind vier jaar geworden is.

Uitzondering op deze regel is mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer het kind niet direct op de basisschool geplaatst kan worden in verband met zomervakantie en de groepssamenstelling dit mogelijk maakt. Dit ter beoordeling van de directie.

 

Beëindiging vóór basisschoolleeftijd

Wilt u de opvang eerder beëindigen dan wanneer het kind de vierjarige leeftijd bereikt, dient u dit schriftelijk of per e-mail ter attentie van de directeur van de Kattekop op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. 

 

Einde band Universiteit Leiden

Indien uw kind geplaatst is en u verliest de band met de Universiteit Leiden, dan kunt u gebruik blijven maken van de opvang, totdat uw kind vier jaar is. Een eventueel nieuw broertje of zusje kan eveneens gewoon nog geplaatst worden.

kattekop-leiden-kinderopvang-5