Ziekte kinderen

Wij verstaan onder een ziek kind een kind dat zich zichtbaar niet lekker voelt, over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of meer dan 38,5% koorts heeft. Als uw kind ziek is, kunt u uw kind niet naar het kinderdagverblijf brengen. Op het dagverblijf kan het kind niet de extra zorg krijgen die het dan nodig heeft. Wanneer u twijfelt, kun u altijd even overleggen met de leiding.

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf op het dagverblijf, dan meten wij de temperatuur en houden wij uw kind extra in de gaten. De pedagogisch medewerker overlegt met de leidinggevende/collega of uw kind op het dagverblijf kan blijven. De medewerker neemt telefonisch contact met u op als uw kind ziek is. Het is daarom van belang dat u altijd een telefoonnummer achterlaat, waarop u overdag bereikbaar bent. Er wordt dan met u besproken of en op welke termijn uw kind het beste gehaald kan worden.

 

Meest voorkomende (kinder)ziekten

Beknopte informatie over de meest voorkomende (kinder)ziekten vindt u hier. Wanneer u twijfelt of uw kind naar het dagverblijf kan komen, kunt u het best telefonisch contact opnemen met de leiding.

kattekop-leiden-kinderopvang-14