Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd twee medewerkers aanwezig zijn die de groep kinderen kunnen zien of horen. De bouwkundige opzet van het gebouw (veel glas en doorkijken) maakt het mogelijk dat er altijd twee medewerkers zijn die de groep kinderen kunnen zien of horen.


Tussen 7.30 uur en 8.00 uur en tussen 18.00 uur en 18.30 uur is één pedagogisch medewerker per vleugel werkzaam.
Om te voldoen aan het vierogenprincipe wordt een babyfoon geplaatst bij de pedagogisch medewerker van de baby’s en bij de pedagogisch medewerker van de peuters, zodat ten alle tijden de medewerker ook door een andere volwassene gehoord kan worden. Ook komen ouders op onregelmatige tijden binnen om de kinderen te brengen en halen.
De oudercommissie en de directie  zijn van mening  dat  op deze manier wordt voldaan  aan het vierogenprincipe.

 

Op ons kinderdagverblijf  werkt een pedagogisch medewerker nooit alleen op het dagverblijf.

kattekop-leiden-kinderopvang-14