Ongevallen

Indien zich een ongeval voordoet, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. In noodgevallen kan het voorkomen dat de leiding onmiddellijk met het kind per ambulance naar een ziekenhuis gaat en u pas daarna waarschuwt. Van een ongeval wordt een verslag gemaakt, welk met de ouders wordt besproken. De pedagogisch medewerkers volgen een EHBO cursus, speciaal gericht op kinderen, zodat zij de eenvoudige handelingen kunnen toepassen. Jaarlijks gaan de medewerkers naar de  herhalingsbijeenkomst kinder- E.H.B.O.

 

Indien kinderen een kleine verwonding oplopen, worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht, zonder dat zij direct hun kind hoeven te komen halen.

kattekop-leiden-kinderopvang-14