Meldcode

De meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling is een stappenplan waarin staat aangegeven welke stappen een organisatie moet nemen in het geval er een vermoeden of aanwijzing is van geweld (seksueel, fysiek,emotioneel) tegen een kind. De meldcode heeft als doel dat het geweld zo snel mogelijk gestopt wordt. Een van de eerste stappen is dat, indien pedagogische medewerkers zich zorgen maken over de ontwikkeling of over de veiligheid van een kind dat deze zorgen worden besproken met de ouders.

Vertrouwensinspecteur 
In de meldcode is opgenomen dat
werknemers verplicht zijn om bij vermoeden of aanwijzingen dat een collega zich schuldig maakt  aan geweld tegen een kind dit meteen te melden bij de werkgever  van een kindercentrum. De werkgever moet  altijd overleggen met de vertrouwensinspecteur van de van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur adviseert de werkgever.
Ook ouders en werknemers kunnen direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, als zij aanwijzingen hebben dat er geweld tegen een kind wordt gebruikt. Het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon is 0900-1113111 (tijdens kantooruren).

kattekop-leiden-kinderopvang-14