Activiteitenplan

Wij gebruiken de schijf van vijf als hulpmiddel bij het aanbieden van activiteiten. 

Elke maand kiezen de pedagogisch medewerkers een thema en stellen zij aan de hand van dit thema een activiteitenlijst samen. We variëren de activiteiten volgens de zogeheten ‘ schijf van vijf’ vijf verschillende aandachtspunten: creatief spel, constructief spel, cognitief spel, sociaal spel en motorisch spel. De activiteiten worden zowel in de ochtend als in de middag aangeboden. De schijf van vijf helpt om tot een gevarieerd veelzijdig aanbod van speelgoed en activiteiten te komen voor alle kinderen, omdat de activiteiten volgens een verspringend schema worden aangeboden. 

 

Boekstart in de kinderopvang

Voorlezen is een van de speerpunten in ons beleid, niet alleen vanwege het grote aantal meertalige kinderen op de Kattekop, maar omdat het belangrijk is voor álle kinderen. Leesplezier staat voorop. Voorlezen draagt bij aan de ontwikkeling van een gevarieerde woordenschat, prikkelt de fantasie, verhoogt de saamhorigheid en is een rustpunt in de dagelijkse activiteiten.

Met leesbevordering en in het bijzonder taalstimulering kan niet vroeg genoeg begonnen worden.
In het gebouw zijn speciaal ingerichte leeshoeken, er is een intensieve samenwerking met BplusC en we gebruiken regelmatig vertelkastjes en voorleeskoffers.
De Kattekop is officieel gecertificeerd voor Boekstart in de kinderopvang. Boekstart in de kinderopvang is een samenwerkingsverband tussen bibliotheek, kinderopvang en gemeente.

kattekop-leiden-kinderopvang-14