Peuters

In de peutergroep worden de kinderen al zelfstandiger en meer zelfredzaam. Spelenderwijs leren de kinderen vaardigheden zoals het aan- en uitkleden of boterham smeren. In deze leeftijdsfase besteden wij natuurlijk ook aandacht aan het zindelijk worden. Hier beginnen we mee na overleg met de ouders.


De kinderen krijgen steeds meer aandacht voor elkaar, ze leren met elkaar te spelen en met elkaar rekening te houden. Kinderen worden hiertoe door de leiding gestimuleerd. We bieden  allerlei activiteiten aan, zoals voorlezen, zingen, muziek maken, knutselen, verven, kleien, de kring, bewegingsspel en fantasiespelen. Het aanwezige materiaal (zoals puzzels, constructiemateriaal, klei, knutselmateriaal, poppen) sluit aan op de ontwikkeling van het kind. Regelmatig wordt er in kleine groepjes gespeeld, zodat kinderen op hun eigen niveau activiteiten kunnen doen, passend bij hun interesse en ontwikkelingsfase.

kattekop-leiden-kinderopvang-14