Overgang baby naar peutergroepen

De overgang van baby-  naar peutergroep laten we geleidelijk plaatsvinden door een wenperiode in te lassen. Hierdoor krijgt het kind de tijd om de pedagogisch medewerkers en de groep rustig te leren kennen. De datum van overgang van de jongste groep naar de peutergroep is enigszins flexibel en vindt meestal plaats wanneer het kind tussen 20 en 23 maanden oud is. De precieze datum van overgang wordt bepaald door de ontwikkeling van het kind en de planningsmogelijkheden.


Het wennen vindt minimaal twee keer plaats voor de formele overgangsdatum. Het kind komt wennen tussen 10.00 uur en 12.30 uur (zonder ouders). Er kunnen maximaal twee kinderen tegelijk wennen.


Ruim een maand voor de startdatum van de nieuwe groep wordt met ouders overlegd over het wennen. Als een kind een aangepast wenbeleid nodig heeft, wordt hierover gesproken met de ouders.

kattekop-leiden-kinderopvang-14