Baby’s

In deze groep vangen we de kinderen in een zo rustig mogelijke omgeving op. Wij streven naar een vertrouwde, vriendelijke omgeving, waarin de kinderen een veilige band met de pedagogisch medewerkers kunnen opbouwen. Ook een goed contact en overleg tussen ouders en medewerkers is van essentieel belang.

 

Bij de jongste baby's proberen we zoveel mogelijk het ritme dat thuis is opgebouwd op het dagverblijf voort te zetten. Naarmate de kinderen ouder worden volgen ze steeds meer een regelmatiger ritme van eten, slapen en spelen en  als het kind er aan toe is, doet het mee met het dagritme van de groep.

 

De kinderen worden verzorgd in de eigen groepsruimte. Kinderen ouder dan tien maanden kunnen ook spelen in de aangrenzende speelhal. Er wordt speelgoed aangeboden dat is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Door middel van het aanbieden van verschillend speelmateriaal en 'groepsactiviteiten' (zoals zingen, voorlezen, plakken, verven, enzovoort) stimuleren we de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen. De oudste dreumessen die binnen enkele maanden naar de peutergroep overgaan, worden incidenteel bij gerichte activiteiten uitgenodigd bij de peuters, zodat zij een nieuwe uitdaging ervaren en langzaam vertrouwd kunnen raken met de omgeving van de peuters. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen wanneer de activiteit aansluit bij de ontwikkelingsfase van de dreumes en wanneer de dreumes belangstelling voor de activiteit laat zien.

kattekop-leiden-kinderopvang-14