Schriftelijke informatie

De meeste informatie vindt u op onze website.

Bij het kennismakingsgesprek krijgt elke ouder een informatiemap overhandigd. Hierin is alle informatie opgenomen die voor u belangrijk kan zijn.

 

Ouders worden per mail op de hoogte gebracht over alle belangrijke aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld informatie over medewerkers, feesten of sluitingsdagen.
 
Twee keer per jaar verschijnt 'Kattekrabbels', het contactblad voor ouders, team en bestuur van de Kattekop. U bent uitgenodigd om uw ervaringen met uw kind, voorzien van foto's, in te zenden.

kattekop-leiden-kinderopvang-14