Probleem of klacht

Ondanks ons streven alles zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat iets niet naar wens verloopt. Het is belangrijk hierover te praten, bij voorkeur met de betrokken medewerker, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De medewerker probeert het probleem voor u op te lossen. Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kunt u zich richten tot de directeur. 

 

Kunt u uw klacht niet voorleggen aan de medewerker of heeft u een klacht over de dienstverlening in het algemeen dan kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de directeur.
De directeur neemt uw klacht in behandeling. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kan op uw verzoek de klacht worden behandeld volgens het Reglement Interne Klachtenprocedure van de Kattekop.


Als de interne klachtenprocedure is doorlopen en de klacht blijft bestaan, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang (informatie, bemiddeling, advies en mediation) of de Geschillencommissie Kinderopvang. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen.

 

Een ouder kan een klacht ook meteen indienen bij de Geschillencommissie als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de organisatie indient.

kattekop-leiden-kinderopvang-14