Privacy

De werkzaamheden van de instelling brengen met zich mee dat een persoonsregistratie van de opgevangen kinderen moet worden bijgehouden, waarbij ook gegevens van de ouders/verzorgers vermeld worden. Er wordt ook relevante informatie verstrekt ten behoeve van de opvang van de kinderen. Medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de verstrekte informatie aan anderen dan betrokken pedagogisch medewerkers en directie. De Kattekop zal geen informatie uit de persoonsregistratie ter beschikking stellen aan derden, indien hiervoor niet expliciet vooraf goedkeuring is verkregen van de betrokken persoon.  

Hoe we met de privacy omgaan, staat vastgelegd in het document Behoedzaam omgaan met persoonsgegevens

kattekop-leiden-kinderopvang-14