Ouderbetrokkenheid

Oudercommissie

Medezeggenschap van de ouders is  in de Wet Kinderopvang vastgelegd. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld de veiligheid, prijzen en openingstijden.  

De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door degenen wiens kinderen het kindercentrum bezoeken. De oudercommissie vergadert ongeveer vier keer per jaar. Het reglement van de oudercommissie kun u desgewenst verkrijgen.

De oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de kinderen en de ouders van het dagverblijf zo goed mogelijk te behartigen.

Voor vragen of suggesties over de kinderopvang op de Kattekop kunt u altijd contact opnemen met t.pannebakker@dekattekop.nl  directeur van de Kattekop of met oudercommissie@dekattekop.nl  voorzitter van de oudercommissie. Dit geldt ook als u interesse hebt om lid te worden van de oudercommissie of meer wilt weten over wat dit inhoudt.

 

Ouderavonden

Er vindt minstens één keer per jaar een ouderavond plaats. Deze avond staat in het teken van een thema, welke in samenspraak met de oudercommissie wordt bepaald.

kattekop-leiden-kinderopvang-14