Gedragscode

Wij werken met een gedragscode. Wij willen ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie voorkomen. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst, politieke voorkeur, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of handicap wordt door de organisatie niet geaccepteerd. Daarom zijn wij aangesloten bij Vertrouwenspersonen Nederland,  zodat in voorkomende gevallen advies en ondersteuning gevraagd kan worden bij een vertrouwenspersoon van de VKZ. Bovendien willen we ongewenst gedrag niet alleen voorkomen, maar ook bespreekbaar maken.

kattekop-leiden-kinderopvang-14