Contact met ouders

Een regelmatig contact en een goede informatie-uitwisseling tussen u en de pedagogisch medewerker van de groep over uw kind is erg belangrijk. Tenslotte vertrouwt u uw kind een gedeelte van de dag toe aan onze medewerkers. Het is belangrijk dat de medewerkers goed geïnformeerd zijn over uw kind, zodat zij het goed kunnen opvangen en begeleiden. Ook de medewerkers delen graag met u hun ervaringen met uw kind. We noemen een aantal momenten waarop dit mogelijk is:
 
Tijdens het halen en brengen is er gelegenheid om wederzijds informatie uit te wisselen. U informeert de medewerkers over alles wat van belang is om uw kind gedurende de dag zo goed mogelijk te begeleiden. Tijdens het halen geeft de pedagogisch medewerker informatie over hoe de dag voor uw kind verlopen is.

 

 

Na een verblijf van een aantal maanden vindt een oudergesprek plaats, waarin de eerste periode wordt geëvalueerd. Daarnaast vindt minimaal één keer per jaar een gesprek plaats met u als ouder over de ontwikkeling van uw kind.

Met nadruk willen wij u erop wijzen dat u altijd op eigen initiatief een afspraak met de pedagogisch medewerker(s) of directie kunt maken. Dit kan wel eens nodig zijn, als er iets bijzonders aan de hand is, maar ook als u gewoon de behoefte heeft om over wat zaken eens rustig te praten. Een initiatief tot een gesprek kan natuurlijk ook van de pedagogisch medewerker of directeur uitgaan.

U kunt altijd het dagverblijf bellen, om te weten hoe het met uw kind gaat. Bij voorkeur niet tussen half één en half drie, in verband met de pauzes.

kinderopvang-leiden-20
kattekop-leiden-kinderopvang-14